DJ IRAWO

DJ IRAWO
CLICK ON THIS PICTURE TO FIND OUT MORE ABOUT ME
Showing posts with label Lyrics. Show all posts
Showing posts with label Lyrics. Show all posts

Sunday 31 March 2024

LYRICS OF ÀLÙBÁRÍKÀ WOMAN BY DAPPYG


Verse One

I gety love wey no go die,

She's the precious thing I swear I no dey lie,

She's always standing by my side,

And I mean what I say, 

Cos our love no go die. 

Pre-Hook:

Call: Oh Rihanna!

Response: Everything you want from me, I will never make you sad.
Call: Oh Nana!

Response: Baby let me be your king, promise I will fight for you.

Call: Oh Rihanna!

Response: I will always be by your side, I will always hold you tight. 

Call: Oh Nana!

Response: Girl you get no problems, I will be by your side.

Hook: (Twice)

Àlùbáríkà Woman.

She's a precious woman. 


Verse Two

Me no go lie, me no go lie for you,

I telly true wetin I want from you.

Because I don't wanna lose your precious love, rárá. 
And that's why I want to be your man for life.

Nígbatí mo sún, ó jí, ó ń gbadúrà, 

Ki nlè gòkè yí náà ni.

Nígbatí mò ń jẹun lọ́wọ́ ó ń gbàwẹ̀ fún mi torí ki ǹ le tètè l’òkè ‘kè náà ni.


See this kind love. 

Making man confess.

I go fit die for there.

This Rihanna correct.

Oh no! Oh no!

Pre-Hook:

Call: Oh Rihanna! 

Response: Everything you want from me, I will never make you sad. 

Call: Oh Nana!

Response: Baby let me be your king, promise I will fight for you.

Call: Oh Rihanna!

Response: I will always be by your side, I will always hold you tight.

Call: Oh Nana! 

Response: Girl, you get no problems, I will always be by your side. 

Hook: (Twice)

Àlùbáríkà Woman.

She's a precious woman.


Written by Ọládàpọ̀ Oyèyọdé (DappyG) 2020Musically yours,

DJ Ìràwọ̀